maandag, 22. februari 2010 - 8:48

Arbo in scheepsbouw laat te wensen over

Den Haag

De werkomstandigheden in de scheepsbouw en scheepsreparatie laten te wensen over. Ruim tachtig procent van de gecontroleerde werven overtreedt de regels voor veilig en gezond werken.

Gebrek aan kennis en onderschatting van de risico’s spelen een rol. De situatie is zorglijk.

Dit is de conclusie van de Arbeidsinspectie die op120 werven heeft gecontroleerd waar schepen worden gebouwd, gerepareerd of onderhouden.

Een kwart van de ongevallen bij scheepswerven komt doordat werknemers van ladders of steigers vallen of in een mangat storten. De werven nemen dit risico niet serieus: de inspecteurs stuitten toch nog op gammele steigers, verkeerd geplaatste ladders en ontbrekende leuningen. Een vijfde van de overtredingen had te maken met valgevaar. Ook machines zijn vaak niet in orde: ze zijn slecht onderhouden, een noodstop ontbreekt of werknemers hebben voor het gemak de afscherming van bewegende delen verwijderd.
Provincie:
Tag(s):