donderdag, 23. december 2010 - 13:15

Arboregels voor werkgevers versoepeld

Den Haag

Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd.

Staatssecretaris De Krom: 'Investeren in arbeidsomstandigheden is en blijft belangrijk: goede werkomstandigheden vertalen zich terug in minder arbeidsongevallen, een lager ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten en meer mensen die langer door kunnen werken. De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet zullen eraan bijdragen dat werkgevers eenvoudiger de wet kunnen naleven.'
Provincie:
Tag(s):