dinsdag, 20. juli 2010 - 18:57

Archeologisch bodemonderzoek Essen gestart

In het buurtschap Essen in de gemeente Haren, het archeologisch bodemonderzoek gestart naar de overblijfselen van voormalig klooster Yesse. Het gaat om een proefopgraving naar aanleiding van vondsten die er in het verleden gedaan zijn en op basis van kennis en ervaringen van de bewoners van het buurtschap.

Als er waardevolle resten gevonden worden, is het de bedoeling deze straks zo goed mogelijk te beschermen. Naar verwachting duren de opgravingen tot en met donderdag. Het onderzoek vindt plaats op initiatief van de provincie Groningen.

Het bodemonderzoek is onderdeel van het Participatieproject Klooster Yesse. Dit project heeft als doel bewoners bij het (archeologische) verleden van hun woonplaats te betrekken en de archeologische waarde in kaart te brengen. Daarnaast richt het zich op de bescherming van de archeologische resten in de bodem. Dit is een verplichting volgens de wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), die in 2007 van kracht is geworden. Deze wet houdt in dat er naar gestreefd wordt archeologische waardevolle resten zo veel mogelijk te behouden.

Onderzoek
Het onderzoek richt zich met name op resten van het kloosterterrein. De verwachting is dat er onder meer funderingsresten, muurresten, plaveisel, afvalkuilen, waterputten, grachten, en begravingen aangetroffen worden.
Provincie:
Tag(s):