zondag, 19. december 2010 - 18:10

Arnhem doet noodgedwongen zuiniger met zout

Arnhem

Omdat het winterseizoen dit jaar vroeg is begonnen, is er al relatief veel strooizout gebruikt. Zoutleveranciers kunnen niet aan de grote vraag voldoen en leveren beperkt.

De Nederlandse wegbeheerders, inclusief de gemeente Arnhem, zijn daardoor gedwongen om zuinig met hun zoutvoorraad om te gaan. De gemeente Arnhem gaat daarom per direct op een aantal wegen strooien met een mengsel van zout en zand.

In de praktijk komt het erop neer dat de gemeente Arnhem op fietspaden en klinkerwegen van de zogenoemde tweede urgentie zal strooien met een mengsel van zout en zand. Door met dit mengsel te strooien kan er zuiniger met het zout worden omgesprongen. Het mengsel is effectief tegen gladheid. Het zout veroorzaakt dooi, het zand veroorzaakt stroefheid.

Bij het strooien van de wegen zijn verkeersveiligheid en bereikbaarheid het belangrijkst. De gemeente heeft haarwegennet daarom in drie groepen ingedeeld: 1e urgentie, 2e urgentie en niet-urgent. Het strooien met het mengsel geldt alleen voor bepaalde wegen van de 2e urgentie. Voor de andere wegen wijzigt er niets. Wegen die in de categorie niet-urgent vallen worden niet gestrooid.

De wegen die onder 1e urgentie vallen zijn: hoofdwegen, ontsluitingswegen, steile wijkontsluitingswegen busbanen en bruggen. Ook het centrumgebied en het stationsgebied vallen onder deze categorie. Wegen van de 2e urgentie zijn de zogenaamde wijkontsluitingswegen en voetgangersvoorzieningen zoals bushaltes en zebras. Alle overige wegen vallen in de categorie niet-urgent en worden niet gestrooid.

Voor fietspaden geldt dat ze dezelfde urgentie hebben als de weg waarlangs ze liggen. Daarnaast zijn er enkele extra punten die voor fietsers worden gestrooid zoals de Berenkuil.

Tot op heden is in Arnhem al bijna 900 ton zout gestrooid. In een gemiddelde winter wordt ongeveer 1500 ton gestrooid. In de winter van vorig is in totaal 2800 ton zout gestrooid. Voor de korte termijn verwacht de gemeente geen problemen. De gemeente heeft een contract afgesloten met haar zoutleverancier waarin is vastgesteld dat ze recht heeft op 2000 ton zout.

De gemeente Arnhem is verheugd dat veel inwoners en bedrijven ook zelf actief zijn in het tegengaan van gladheid. De zoutcontainers voor instellingen en bewonersverenigingen zijn allemaal op. Er zijn er 350 verspreid over de stad. Er worden dit seizoen geen extra containers meer geleverd. Het zout voor bewoners blijft los verkrijgbaar op de afvalbrengstations. Bewoners worden verzocht een emmertje mee te nemen want verpakt zout is niet meer leverbaar.
Provincie:
Tag(s):