woensdag, 11. augustus 2010 - 11:04

Asbest in school aangetroffen

Utrecht

Alternatieve locatie voor start school wordt gezocht.

Tijdens de zomervakantie is geconstateerd dat tegels in de gangen de Kohnstammschool in Utrecht asbest bevatten. Gemeente en schoolbestuur hebben vanmiddag door een gecertificeerd bedrijf een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren. De werkzaamheden leveren geen gevaar op voor de gezondheid van omwonenden. De asbestrapportage wordt morgen verwacht.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt in eerste instantie bekeken welke maatregelen er nodig zijn om het gebouw aan de Rubenslaan veilig te kunnen blijven gebruiken. Intussen wordt ook gezocht naar een alternatieve locatie om de leerlingen te kunnen huisvesten. Gemeente en schoolbestuur doen hun uiterste best ervoor te zorgen dat alle leerlingen van de Kohnstammschool het nieuwe schoolseizoen op 16 augustus kunnen beginnen.

Omwonenden zijn vandaag ingelicht door de gemeente Utrecht. Ouders van leerlingen van de Kohnstammschool worden hierover geïnformeerd door de schooldirectie.
Provincie:
Tag(s):