donderdag, 16. december 2010 - 20:45

Assen past strooibeleid aan

Assen

Evenals andere gemeenten ondervindt ook Assen hinder van een dreigend tekort aan strooizout.

Door schaarste op de Europese markt is levering tot een minimum beperkt, waardoor de gemeente zich genoodzaakt ziet over te gaan op een aangepast strooiregime. Dit ter voorkoming van het versneld opraken van de voorraad strooizout.

Primaire routes en de centrum fietspadroute in de stad worden voorlopig nog met zout gestrooid. Op de overige routes gebeurt dat met een mengsel van zand en zout in de verhouding 4 op 1. Ook zal er minder vaak preventief gestrooid worden en bij neerslag wordt eerst geschoven.
Als vervolgens gedurende langere tijd geen neerslag meer verwacht wordt zal er weer gestrooid worden.

Door de aanhoudende sneeuwval van de afgelopen dagen doet zich de situatie voor dat met name de woonstraten die niet in de strooiroutes zijn opgenomen erg glad zijn. Inmiddels is daar een laagje zand gestrooid die voor enige stroefheid moet zorgen. Na nieuwe sneeuwval zal dat herhaald worden. De eerste aandacht richt zich uiteraard op de primaire routes zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Vooralsnog is er in Assen geen sprake van een feitelijke tekort aan strooizout, maar wordt wel geanticipeerd op de dreiging van een tekort.
Provincie:
Tag(s):