woensdag, 24. november 2010 - 15:18

Baggeren Zwartewaterland afgerond

Op vrijdag 26 november a.s. sluit gedeputeerde Theo Rietkerk in aanwezigheid van wethouder Dick Visserman en bestuurder Jan Laarman van het Waterschap Groot Salland, de baggerprogrammering voor sanering van stedelijk water in Zwartewaterland af.

Afronding
Dit moment is tevens de afronding van een fase in het kader van de programmering van het Nationaal Landschap IJsseldelta waarbij een aantal projecten zijn gerealiseerd welke passen in het recreatief ontsluiten van de grachten in Hasselt.

Bagger verwijderd
In Hasselt zijn de Stadsgracht, Binnengracht, Buitengracht en de Dedemsvaart uitgebaggerd. In totaal is er 40.000 m3 bagger verwijderd en afgevoerd naar verschillende baggerdepots.

Twee projecten afgerond
Met het gereedkomen van het baggeren in Hasselt worden een tweetal projecten afgerond. Het eerste betreft het afronden van de baggerprogrammering voor sanering van stedelijk water met de partners Provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland.

“In 2006 heeft de gemeente een baggerprogrammering vastgesteld voor het saneren van verontreinigde waterbodems in Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt,” geeft wethouder Visserman aan. “Met het afronden van het baggeren van de Stadswateren in Hasselt is een einde gekomen aan deze programmering.

Na de vaststelling van de baggerprogrammering is op initiatief van gedeputeerde Rietkerk het "Pact van Carpe Diem" opgericht, een gezamenlijke aanpak van verontreinigde waterbodems. Dit heeft geresulteerd in samenwerking tussen provincie, gemeente en waterschap in het cluster Zwarte Water. In de toekomst gaan we ons richten op het saneren van verontreinigde waterbodems in en grenzend aan het Zwarte Water. Onze voornaamste partner hierbij is Rijkswaterstaat.“

Nationaal Landschap IJsseldelta
In het kader van de programmering van het Nationaal Landschap IJsseldelta wordt op 26 november a.s. ook een fase afgerond. Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft in overeenstemming met de gemeente een programmering afgesproken voor de realisatie van een groot aantal projecten op het gebied van toerisme en cultuur.

In de nu afgesloten fase is de Jennegiebrug beweegbaar gemaakt, de Stadsgracht en de Binnengracht verdiept, een afmeervoorziening gerealiseerd en ruim 1300 meter beschoeiing aangebracht. Deze projecten passen in het recreatief ontsluiten van de grachten in Hasselt. Ook zijn de contouren van de vesting nadrukkelijker in beeld gebracht en is er bijgedragen in het saneren van de grachten.
Provincie:
Tag(s):