donderdag, 4. november 2010 - 11:25 Update: 08-07-2014 1:02

BAM ziet geen snel herstel woningmarkt

Bunnik

De afgelopen maanden zijn tekenen van herstel in de Nederlandse woningmarkt uitgebleven. Vele gemeenten hebben nieuwe projecten in de ijskast gezet en hebben plancapaciteit geschrapt.

Recente studies geven een stijging aan van het aantal krimpregio’s in Nederland. BAM constateert dat in toenemende mate sprake is van een somber perspectief voor de Nederlandse woningmarkt. Steeds meer projecten worden uitgesteld of stopgezet. Ook in lopende exploitaties treedt vertraging, verdunning en versobering op met derhalve latere en lagere opbrengsten.

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen, die zich in recente maanden versterkt hebben doorgezet, heeft BAM een bijzondere waardevermindering van € 127 miljoen op vastgoedposities van het Nederlandse vastgoedbedrijf AM genomen. Daarnaast zal een operationeel verlies van circa € 50 miljoen worden behaald vanwege tegenvallende verkopen en verkoopopbrengsten, afboekingen van plankosten en onderdekking algemene kosten.

Als gevolg van bovenstaande verliezen zal AM naar verwachting over het gehele jaar 2010 een verlies voor belasting rapporteren van circa € 177 miljoen. De raad van bestuur van BAM heeft het vertrouwen dat AM het jaar 2011 met een klein positief resultaat zal afsluiten.

De resultaten van alle andere sectoren ontwikkelen zich beter dan verwacht. Naar verwachting zal BAM over het gehele jaar 2010 een nettoresultaat van ongeveer break-even rapporteren.
Categorie:
Tag(s):