maandag, 7. juni 2010 - 9:26 Update: 08-07-2014 1:04

Beeldvorming opvoeding nieuwe Nederlanders moet worden bijgesteld

Op 11 juni spreekt Trees Pels, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit, haar oratie uit over ‘Opvoeden in de multi-etnische stad'. Dit is tevens het thema van haar leerstoel aan de VU, een uniek thema in Nederland.

Opvoeden betekent volgens Pels zowel de overdracht van het bestaande erfgoed, als het voorbereiden van een kind op een open en onzekere toekomst. Zij bespreekt deze polariteit tussen de oude en nieuwe wereld waarin kinderen opgroeien, en de spanningen en uitdagingen die deze met zich meebrengt. Dit doet zij op het niveau van het gezin en van de andere contexten waar kinderen worden opgevoed, zoals de buurt, school, moskee en jeugdzorg. Ook bespreekt zij de impact van de toenemende maatschappelijke polarisatie op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Pels laat zien dat de beeldvorming over de opvoeding van nieuwe Nederlanders op een aantal punten bijgesteld moet worden: ouders passen zich bijvoorbeeld in hoger tempo aan dan algemeen wordt verondersteld. Maar een te snelle en eenzijdige aanpassing houdt meer risico in voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen dan loyaliteit aan beide werelden, waarschuwt zij. Ook verdienen autochtone opvoeders, evenals de medeopvoeders buiten het gezin, meer aandacht in hun worsteling in de omgang met diversiteit.

Bovendien stelt Pels dat bij het opvoeden in de multi-etnische stad de fixatie op cultuur plaats moet maken voor de ontwikkeling van emotioneel kapitaal, zoals het omgaan met onzekerheid en het leren van vertrouwen.

Trees Pels zal haar oratie uitspreken op 11 juni om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105.
Categorie:
Tag(s):