dinsdag, 21. september 2010 - 21:27

Belangrijke stap voor Waterdunen

Middelburg

De Provincie Zeeland en Molecaten ondertekenen woensdag 22 september het contract Waterdunen in het Provinciehuis in Middelburg. Het contract legt de voorwaarden vast waaronder de Provincie Zeeland straks de gronden aan Molecaten overdraagt.

Ook staat beschreven hoe het project uitgevoerd gaat worden. Dit is gebaseerd op het inpassingsplan en inrichtingsplan van het project Waterdunen.

'Het is een bezegeling van jarenlange samenwerking om dit gebiedsontwikkelingsproject te realiseren. Naast Molecaten mogen we hierbij ook Het Zeeuwse Landschap, de gemeente Sluis en het waterschap niet vergeten, ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kans van slagen van dit project,' zegt gedeputeerde Wiersma. De ondertekening is een belangrijke stap voor het project Waterdunen, omdat de verankering van de uitvoerbaarheid nu geregeld is.

Het initiatief voor dit project kwam van de toenmalige eigenaar van camping Napoleon Hoeve (onderdeel Molecaten). De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een gebied voor een grootschalige zilte natuurontwikkeling. Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het project Waterdunen, waarin hoogwaardige natuur verweven wordt met (verblijfs)recreatie.
Provincie:
Tag(s):