maandag, 1. november 2010 - 13:42

Belastingdienst moet efficiënter en eenvoudiger gaan werken

Den Haag

De Belastingdienst moet efficiënter gaan werken. ‘Daartoe is het nodig dat de wet-en regelgeving voor de belasting- en premieheffing eenvoudiger wordt’, meldt het ministerie van Financiën maandag.

Minder personeel
Op die manier kan de fiscus met minder mensen en tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit leveren. Directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst maakte dat maandag onder het eigen personeel bekend.

Belastingdienst moet bezuinigen
Tot 2015 moet de Belastingdienst in totaal 400 miljoen euro bezuinigen. Voor een groot deel vloeit dat voort uit besluiten van het vorige kabinet. Zo'n 130 miljoen is het gevolg van de besparingen van het nieuwe kabinet, zoals is vastgelegd in de financiële bijlage van het regeerakkoord.

Plan van aanpak
De taakstelling is een grote uitdaging voor de Belastingdienst en vraagt veel van de medewerkers. Staatssecretaris Weekers heeft de top van de Belastingdienst daarom gevraagd een plan van aanpak op te stellen.

’Begrijpelijker loonstrookje’
Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft en de belastingmoraal niet wordt ondermijnd. De staatssecretaris wil dat de wet- en regelgeving eenvoudiger wordt, zodat die makkelijker kan worden uitgevoerd en gecontroleerd. Zo pleit hij voor een begrijpelijker loonstrookje.
Provincie:
Tag(s):