vrijdag, 1. oktober 2010 - 9:55

Bepaalde verhoren en/of aangiften voortaan opgenomen

Den Haag

Met ingang van 1 oktober 2010 worden bepaalde verhoren en/of aangiften bij de politie opgenomen. Vanaf dan is de zogeheten ‘Aanwijzing Auditief en Audiovisueel Registreren van Verhoren van Aangevers, Getuigen en Verdachten’ van kracht.

In verband met de waarheidsvinding is het voor het Openbaar Ministerie (OM) wenselijk om in bepaalde gevallen aangiften en/of verhoren auditief of audiovisueel op te laten nemen. Deze registratie zorgt ervoor dat verhoren in een latere fase van het strafproces getoetst kunnen worden door ze terug te luisteren of te bekijken.

De aanwijzing is weliswaar op 1 september in werking getreden, maar door ICT-problemen bij de politie is uitstel verleend. Omdat de ICT-problemen naar verwachting in een aantal regiokorpsen ook op 1 oktober 2010 nog niet zullen zijn verholpen, zal het College van procureurs-generaal die korpsen tot een nader te bepalen datum ontheffing verlenen. Het gaat om de korpsen Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Twente, IJsselland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.
Provincie:
Tag(s):