donderdag, 23. december 2010 - 18:06

Beperkte sluiting van de jacht door winters weer

Groningen

In verband met de winterse weersomstandigheden hebben Gedeputeerde
Staten besloten met ingang van 27 december 2010 t/m 31 januari 2011, de
jacht op wilde eend voor de gehele provincie Groningen te sluiten.

Bovendien wordt de ontheffingen voor het doden van de grauwe gans, kolgans en smient op geschort. Door het winterse weer en de daarmee gepaard gaande ijsvorming, is het voor deze watervogels steeds moeilijker om bij open water te komen. De beschikbaarheid van voedsel en schuil mogelijkheden voor deze watervogels is daarmee zodanig beperkt dat er voldoende aanleiding is om deze jacht te sluiten. Tijdens de kerstdagen mag sowieso niet gejaagd worden.

Het besluit is tot stand gekomen in goed overleg met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheer-eenheid Groningen.
Provincie:
Tag(s):