donderdag, 2. september 2010 - 15:35

Besluit voor A4 Delft-Schiedam definitief

Schiedam

Het definitieve besluit voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam, de best ingepaste weg van Nederland, is genomen. Na 50 jaar onduidelijkheid hebben ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu de knoop doorgehakt. In 2015 rijden de auto’s verdiept of ondertunneld over zeven kilometer cruciaal asfalt en krijgt de natuur tussen deze steden een impuls.

Nog niet eerder is meer dan een halve eeuw gepraat over een stuk weg van zeven kilometer die zo’n cruciale rol speelt in het hoofdwegennet. Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam is nodig om de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam te garanderen en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet te verbeteren. De weg zorgt, samen met de plannen voor een metro-achtige treinverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, voor een impuls voor de mobiliteit in de zuidelijke Randstad.

De A4 Delft-Schiedam kost € 898 mln en wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone Middendelfland. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw. Rijk en regio constateren dat juist brede participatie van de omgeving in dit besluit heeft geleid tot een inpassingsplan waar alle partijen achter kunnen staan.
Provincie:
Tag(s):