woensdag, 8. december 2010 - 17:31

Bevoegdheden kansspelautoriteit uitgebreid

Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil dat de op te richten kansspelautoriteit meer bevoegdheden krijgt om overtreders hard aan te pakken. 'Hiertoe wijzigt de staatssecretaris het wetsvoorstel dat momenteel in de Tweede Kamer ligt', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag.

Met het nieuwe voorstel kan de toezichthouder, naast het opleggen van boetes aan vergunninghouders die kunnen oplopen tot wel 740.000 euro, ook partijen die géén kansspelvergunning hebben bestuursrechtelijk aanpakken. Gedacht kan worden aan websites waarop reclame wordt gemaakt voor illegale kansspelen.

Bij overtreding van de wet kunnen zij behalve de boete ook te maken krijgen met bestuursdwang of een last onder dwangsom. Dit betekent dat als de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt er een dwangsom kan worden opgelegd.

De kansspelautoriteit wordt opgericht omdat er op dit moment onvoldoende middelen zijn om effectief op te kunnen treden tegen overtreders van de Wet op de kansspelen. Deze strengere handhaving zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal zaken.

Door het mogelijk te maken alle overtredingen primair bestuursrechtelijk te kunnen aanpakken, wordt onnodige belasting van het strafrechtelijk apparaat zoveel mogelijk voorkomen. Een strafrechtelijke aanpak blijft echter mogelijk als er bijvoorbeeld sprake is van herhaalde (ernstige) overtredingen of als de overtreding deel uitmaakt van een breder patroon van criminele activiteiten. De kansspelautoriteit gaat naar verwachting halverwege volgend jaar van start.
Provincie:
Tag(s):