woensdag, 3. maart 2010 - 21:38

Bewijs van Goede Dienst voor De Wolden

Zuidwolde

Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden hebben dinsdag het Bewijs van Goede Dienst ontvangen. Het college ontving dit omdat de gemeente heeft meegedaan met het landelijk project ‘Normenkader voor Bedrijven’ om de huidige dienstverlening aan haar ondernemers te verbeteren. De bestuurders kregen het Bewijs van Goede Dienst uit handen van de heer Buijink, namens de minister van Economische Zaken. De heer Buijink is Secretaris Generaal van Economische Zaken. De uitreiking vond maandag plaats in Den Haag op het ministerie van EZ. Dertien andere gemeenten ontvingen ook het Bewijs van Goede Dienst. De Wolden is de enige Drentse gemeente die het verbeterplan gereed heeft.

In De Wolden hebben 35 Woldense ondernemers aan de meting meegewerkt om de inhoudelijke kennis, deskundigheid en de klanttevredenheid van de gemeente te beoordelen. De Wolden heeft aangetoond dat de meting is uitgevoerd aan de hand van het Normenkader voor Bedrijven en heeft op basis hiervan een verbeterplan opgesteld. Dit in samenwerking met het lokale bedrijfsleven om de dienstverlening aan bedrijven merkbaar te verbeteren.

Een van de punten in het verbeterplan is het organiseren van beter vooroverleg bij aanvragen van bouw-en milieuvergunningen. Goed scoort De Wolden vooral op bijvoorbeeld de actualiteit van gemeentelijke informatie en de snelheid van het beantwoorden van vragen en verzoeken. Het project ‘Normenkader voor Bedrijven’ is gebaseerd op de minimale wensen van ondernemers. Dit kader telt tien servicenormen. Deze zijn in gezamenlijkheid met VNO-NCW, MKB en overheid ontwikkeld. De normen zijn ook een meetlat voor goede dienstverlening aan ondernemers.

Het Bewijs van Goede Dienst is geldig tot 1 maart 2012.
Provincie:
Tag(s):