vrijdag, 15. oktober 2010 - 9:45

Bijna 1,5 miljoen euro voor bijzonder akkervogelproject

Groningen

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het projectvoorstel van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen uitgekozen uit ruim twintig landelijke voorstellen om verder uit te werken tot een pilot.

In totaal wil het ministerie met vier pilots ervaringen opdoen met het anders besteden van Europese landbouwgelden (ook wel GLB-geld). Want door verandering van het Europese landbouwbeleid zullen vele miljoenen euro's niet meer direct gekoppeld worden aan het aantal hectares van de boeren. De vier uitgekozen pilots moeten Brussel duidelijk maken dat een collectieve aanpak van Natuur- en Landschapsbeheer in het Nederlandse boerenland goed uit kan pakken. Het ministerie stelt in totaal 3,2 miljoen euro beschikbaar voor de vier pilots.

Dankzij een succesvolle samenwerking tussen de provincie Groningen, BoerenNatuur (ANOG, Wierde & Dijk en Ons Belang), Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief is Oost-Groningen één van de vier landelijke GLB-pilots geworden.
Provincie:
Tag(s):