donderdag, 16. december 2010 - 20:53

Bijna half miljoen voor cultureel Drenthe

Assen

Bij de derde subsidieronde voor cultuur is door de provincie Drenthe 440.000 euro aan subsidie verleend. Voor 15 instellingen betekent dit een positief bericht voor het komende jaar, vier instellingen krijgen een afwijzing op hun subsidie-aanvraag. De aanvragen zijn getoetst aan de subsidiecriteria en van advies voorzien door de provinciale adviescommissie cultuur.

Gedeputeerde cultuur Rein Munniksma constateert dat scherp is gekeken naar professionaliteit, samenwerking met andere partijen, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap: “De gehonoreerde aanvragen tonen een grote mate van kwaliteit en vernieuwing. Daarmee laten zij zien dat cultureel Drenthe veel te bieden heeft en dat zij kansen benutten om in deze tijd overeind te blijven. Dat hebben we nodig.”

De subsidieaanvragen hebben betrekking op festivals, cultuurparticipatie en amateurkunst, podiumkunsten, beeldende kunst en musea. Bij het onderdeel festivals zijn vijf projecten (gedeeltelijk) gesubsidieerd: openluchtopera Hoogeveen, bluesfestival van stichting Groeten uit
Grolloo, streektaalfestival ReuR en de Bluesopera van het Huus van de Taol en stichting Walkyre Echo’s ontvangen bijna 200.000 euro.

Een bedrag van 29.500 euro gaat naar de ondersteuning van cultuurparticipatie en amateurkunst. Voor Stichting Swing, stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, stichting Noordelijke Orkestrale Manouvres en de Joseph Wresinski Cultuurstichting kunnen een
toekenning voor hun activiteiten tegemoet zien

Binnen de discipline beeldende kunst ontvangt de gemeente Meppel 27.400 voor het project Haveltermade. Danstheater ZIRR, DJT De Reus en Theater Citadel, aanvragers van subsidie voor podiumkunsten, ontvangen 165.000 euro. Tot slot is in de groep musea 109.000 euro toegekend aan het gevangenismuseum Veenhuizen en het Platform Drentse Musea.

De aanvragen van stichting Zala Volbate, stichting Artis Foundation, stichting Kunst en Cultuur4daagse en stichting Kunst in Kolderveen (KIK) zijn afgewezen, omdat zij niet voldoen aan de criteria. Afwijzingen leiden altijd tot teleurstelling. De provincie heeft KIK al vanaf haarontstaan in 2003 ondersteund en heeft richtlijnen gesteld om beter tot ontwikkeling te komen om van belang te kunnen zijn voor Drenthe. Op basis van adviezen van de provinciale adviescommissie cultuur blijkt dat KIK hieraan onvoldoende invulling heeft gegeven.

In 2010 is in totaal aan 35 instellingen voor bijna 750.000 euro aan subsidies toegekend
Provincie:
Tag(s):