maandag, 3. mei 2010 - 21:52

Bijna vier ton voor ‘frisse scholen’

Assen ontvangt bijna 400.000 euro van het ministerie van OCW voor het verbeteren van het binnenklimaat van basisscholen in de stad. De gemeente heeft samen met negen basisscholen hard gewerkt aan het binnenhalen van deze subsidie. Met deze extra bijdrage van het rijk is het mogelijk om de klimaatverbeteringen in 2010 versneld en duurzaam door
te voeren.

Het binnenklimaat wordt beïnvloed door de temperatuur, luchtvochtigheid en de hoeveelheid schone lucht in de klaslokalen. Om dit te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van ventilatiesystemen, het vervangen van enkel door extra isolerend glas, dakisolatie en de vervanging van CV-ketels. Aanvullend op de rijkssubsidie dragen de gemeente en schoolbesturen ieder nog eens 20% aan cofinanciering bij.

De scholen die subsidie hebben aangevraagd zijn: Maria in Campis, de Borg, de Scharmhof, de Marskramer, de Emmaschool, de Theo Thijssenschool, de Cirkel, de Veldkei en de Heksenketel. De gemeente bekijkt samen met de scholen hoe met het toegekende geld zo goed mogelijk aan de wensen van iedere school voldaan kan worden.

Assen hecht veel waarde aan goede onderwijshuisvesting en investeert daarbij zowel in nieuwe scholen als in verbetering van bestaande scholen. Basis hiervoor is de Kwaliteitsimpuls huisvesting basisonderwijs van 2004. Hiermee heeft de gemeente een impuls aan het onderwijs gegeven. De afgelopen jaren zijn er in Assen verschillende nieuwe scholen opgeleverd. Ook is een aantal scholen uitgebreid of er is groot onderhoud geweest. In 2010 worden de nieuwbouw van MFA Baggelhuizen, de nieuwbouw van De Vuurvogel en een aanpassing aan de De Cirkel afgerond. Daarnaast is de gemeente bezig met het voorbereiden van een aantal nieuwbouwprojecten en uitbreidingen.
Provincie:
Tag(s):