dinsdag, 9. november 2010 - 11:20

Bijzondere oefening van start op de Veluwe

Deze week oefent 11 Afdeling Rijdende Artillerie met twee pelotons vuurmonden op de Veluwe. Tijdens de oefening Armoured Assault verplaatsen de grote buitenprofiel pantservoertuigen over de openbare weg.

De oefening geldt als een belangrijke voorbereiding voor de schietoefening met scherpe munitie op het Artillerie Schietkamp in ’T Harde in de week van 15 november.

De oefening vindt plaats in de vierhoek Zwolle-Harderwijk-Ede-Arnhem. De omgeving zal geen hinder ondervinden van de oefening. Waar nodig worden verplaatsingen begeleid door de Koninklijke Marechaussee.

Dagelijks vinden er verplaatsingen plaats met deze grote pantservoertuigen naar en tussen verschillende oefen- en stellinggebieden. Hier worden de militairen getraind op alle tactische procedures van in stelling komen tot het uitbrengen van vuur. In de tweede week worden de geoefende procedures nogmaals in praktijk gebracht en zal er met scherp worden geschoten.

De 11e Afdeling Rijdende Artillerie bestaat uit een stafpeloton en twee vuurmondpelotons.
De vuurmonden zijn de zeer moderne en geavanceerde PanzerHaubitze 2000 (PzH2000).

De vuurmondpelotons bestaan uit 3 stukken (vuurmonden + bediening), een commandogroep en een munitiebewakingsgroep. Het stafpeloton bestaat naast de commandogroep uit een onderhoudsgroep, een administratiegroep, een sergeant verbindingen, een distributiegroep en een verpleegkundige afvoergroep.

De afdeling heeft twee belangrijke taken. Ten eerste levert zij vuursteun aan de gevechtseenheden van de brigade, maar artilleristen kunnen ook ingezet worden voor gebiedsbeveiliging of bewaking tijdens een crisisbeheersingsoperatie.

Artillerie schiet over grote afstand op vijandelijke stellingen. Dit kan zijn met brisantgranaten, lichtgranaten maar ook rook of fosfor om eigen troepen te maskeren. Een tweede rol is optreden tijdens ceremoniële en traditionele festiviteiten zoals de saluutbatterij tijdens Prinsjesdag. De afdeling is gevestigd op de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde.
Provincie:
Tag(s):