vrijdag, 8. oktober 2010 - 17:13

Binnen zes uur een DNA-profiel

Rijswijk

DNA-onderzoek kan nu binnen zes uur leiden tot een DNA-profiel, een vergelijking met de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken en een rapportage voor politie en justitie. 'Deze snelheid is uniek in de wereld', melden het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de KLPD vrijdag.

Snelheid is vaak cruciaal in opsporingsonderzoek. In geval van kidnapping of nationale veiligheid telt iedere minuut. DNA-onderzoek kan dan een belangrijke rol spelen bij de snelle opsporing van personen. Het NFI heeft samen met de Dienst Nationale Recherche van het KLPD deze snelle variant van DNA-onderzoek (‘DNA-6 uur’) ontwikkeld.

Wanneer DNA-6 uur?
DNA-6uur is toepasbaar in zaken waarbij een antwoord binnen zes uur belangrijk is, zoals bij tijdsgerichte bedreigingen (‘morgen zal bij dat evenement een bom ontploffen’), ontvoering en daarmee levensgevaar, en kans op herhaling van bijvoorbeeld een levensdelict.

Hierbij speelt een rol dat het traject alleen ingezet kan worden bij kansrijke sporen afkomstig van één persoon. Kansrijke sporen zijn bloed, speeksel en sperma, en dan in de vorm van bij voorbeeld wattenstaafjes, peuken, kauwgom of tissues. Omdat de geschikte sporen slechts DNA van één persoon mogen bevatten, zijn zedenzaken vaak minder geschikt.

Tijdwinst
Tijdwinst wordt behaald door een speciaal ontwikkeld reactiemengsel en het gebruik van speciale apparatuur, waardoor de reactie vier keer zo snel verloopt. Normaal moet de onderzoeker het DNA isoleren en bepalen hoeveel DNA er aanwezig is voordat aan de reactie begonnen wordt. Met DNA-6 uur past de onderzoeker de forensische analyse rechtstreeks toe op het spoor, wat veel tijd bespaart. Om dat mogelijk te maken, is het reactiemengsel flink aangepast.

Het NFI kent verschillende levertijden voor verschillende type DNA-onderzoeken, afhankelijk van de spoed en complexiteit van de zaak en het spoor. Het snelste onderzoek tot nu toe duurt 48 uur.

Sturingsinformatie en DNA-databank
Doordat een andere methode van DNA-onderzoek gebruikt wordt, is het DNA-6 uur onderzoek weliswaar sneller, maar zijn de resultaten niet altijd geschikt voor hele stellige uitspraken. Dit type onderzoek is sturingsinformatie voor verder onderzoek door politie en justitie, het heeft geen bewijswaarde in een zaak.

Het profiel kan éénmalig vergeleken worden met de DNA-profielen van personen in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken, maar het wordt niet opgenomen in de databank. Dat gebeurt wel met de profielen die verkregen worden met het reguliere onderzoekstraject dat standaard tegelijk met het DNA-6uur traject wordt ingezet. Op deze manier gaat geen tijd verloren als het celmateriaal toch niet geschikt blijkt voor het 6-uursonderzoek.
Provincie:
Tag(s):