vrijdag, 5. november 2010 - 10:41

Binnenvaartambassadeur: sector moet meer samenwerken

Den Haag

De vooruitzichten voor de binnenvaart voor de lange termijn zijn zeer positief door de capaciteit van de vaarwegen, de duurzaamheid van de binnenvaart en de groei in ladingstromen. De sector weet deze mogelijkheden echter slecht te benutten door een gebrek aan professionaliteit en onvoldoende samenwerking. Dat concludeert de binnenvaartambassadeur, Arie Verberk.

De binnenvaartambassadeur heeft daarom tien actiepunten geformuleerd die moeten zorgen voor een versterking van de structuur van de binnenvaartsector en de sector daarmee minder gevoelig moeten maken voor de conjuncturele schommelingen. Hierbij is ook de inbreng van andere partijen, waaronder banken en het Havenbedrijf Rotterdam van groot belang, aldus Verberk. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het advies van de binnenvaartambassadeur mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verberk verwacht dat er, mede gebaseerd op informatie van banken, geen sprake zal zijn van een golf van faillissementen. Crisismaatregelen zijn volgens hem juridisch niet haalbaar, niet effectief of kunnen niet op draagvlak rekenen. De binnenvaartambassadeur heeft daarom besloten geen crisisarrangementen aan te bevelen.

Om de binnenvaart door de crisis te helpen heeft het Rijk eerder al initiatieven genomen. Zo investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 110 miljoen euro in de aanpak van binnenhavens. Daarnaast ondersteunde het ministerie het Crisisberaad Binnenvaart en heeft het bij de Europese Commissie aangedrongen op een Europese aanpak van de crisis in de binnenvaart.
Provincie:
Tag(s):