vrijdag, 1. oktober 2010 - 20:52

Bladel is eerste Gouden Gemeente

Bladel

Bladel is de eerste gemeente in Brabant met het certificaat ‘Goud’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Voor deze unieke prestatie heeft Theo van de Voort, wethouder bij de gemeente Bladel, vandaag de Schoon Water Prijs in ontvangst genomen van Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water.

Het doel van het project ‘Schoon Water voor Brabant’ is het terugdringen van de uitspoeling van chemische bestrijdingsmiddelen in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant.

Het project Schoon Water streeft naar certificering van de Brabantse gemeenten op de Baro-meter Duurzaam Terreinbeheer (BDT), niveau ‘Zilver’ of ‘Goud’. Dat houdt in chemievrij onkruidbeheer, zowel op verharde wegen en trottoirs, als in het openbaar groen en op sportvel-den. De komende jaren gaan de 16 gemeenten verder aan de slag om dit te realiseren. Een aantal gemeenten heeft reeds stappen gezet. Zo ontving gemeente Oss vorige week het certi-ficaat ‘zilver’.
Provincie:
Tag(s):