woensdag, 15. december 2010 - 21:11

Bluswater komt in 2014 per tankauto in Emmen

Emmen

In het kader van duurzaamheid en bezuinigingen heeft de brandweer
onderzoek verricht naar alternatieve bluswatervoorzieningen in plaats van
gebruik te maken van brandkranen op het leidingnet van de
Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Voorwaarde was dat de bluswatervoorziening wel voldoende moest zijn. Een alternatieve oplossing is om het water met een tankwagen aan te voeren. Het water kan dan direct naar de juiste plek gebracht worden. Op 4 november 2010 heeft de gemeenteraad van Emmen met dit voorstel ingestemd.

In overleg met WMD is besloten de nieuwe werkwijze met ingang van 2014 in te voeren. WMD gaat het grootste deel van de ruim 5000 brandkranen in Emmen de komende jaren verwijderen.

Tot nu toe betrekt de brandweer het bluswater uit het leidingnet van WMD. Het water dat via de brandkranen onttrokken wordt, is drinkwater.
Waterleidingbedrijven gebruiken tegenwoordig liever leidingen met een keinere diameter. Daardoor wordt de stroomsnelheid van het water verhoogd, waardoor een betere garantie voor schoon drinkwater ontstaat. De smallere waterleidingen leveren minder water om te blussen.

De meeste kleine branden kunnen afdoende worden bestreden met water dat de brandweer zelf meeneemt in een standaard uitrukvoertuig. Indien dit standaard voertuig bluswater tekort komt zullen in de toekomst tankwagens in combinatie met vulpunten in extra bluswater gaan voorzien. Bij de bouw van nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van oppervlaktewater.
Provincie:
Tag(s):