dinsdag, 14. september 2010 - 16:54

Boerderijen als logisch onderdeel van het Drentse landschap

Regio

Landbouw en landschap zijn in Drenthe onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huidige schaalvergroting in de melkveehouderij heeft dan ook grote invloed op het Drentse landschap. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord willen nu een Drentse aanpak ontwikkelen waarbij de melkveehouders zich kunnen blijven ontwikkelen en de ruimtelijke kwaliteit van het boerenerf en het omliggende landschap zoveel mogelijk geborgd blijft. De provincie Drenthe steunt dit initiatief met een financiële bijdrage.

de melkveehouderij wordt de omvang van de bedrijfsgebouwen steeds groter. Daarbij worden stallen gebouwd, die qua vorm en materiaalgebruik afwijken van de traditionele stallen. De toename van moderne en grotere boerenerven heeft ruimtelijke consequenties voor het Drentse landschap.

Met het project ‘Smaakmakende boerderijen in ’t Olde landschap’ willen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord meer samenhang creëren tussen schaalvergroting van melkveehouderijen en de kwaliteiten van het omliggende landschap. Hiertoe worden de kennis en wensen van de landbouwer samengebracht met de kennis van vormgevers en ontwerpers. Dit moet resulteren in innovatieve oplossingen op het gebied van architectuur van stallen, landschapsontwerp of beleid.

Gedeputeerde Munniksma: ‘In het nieuwe Omgevingsbeleid staan wij in beginsel positief tegenover schaalvergroting in de landbouw. Wel vinden we dat agrarische bedrijven bij uitbreiding of nieuwbouw van bedrijfsgebouwen, aandacht moeten hebben voor de Drentse kernkwaliteiten. Met de opdracht die nu door LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe wordt uitgevoerd, willen wij inhoud geven aan de goede balans tussen bedrijvigheid en de kwaliteiten van het Drentse landschap. Met de resultaten van dit project willen wij ondernemers en gemeenten helpen bij het maken van uitbreidingsplannen.”

De initiatiefnemers van het project zijn Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord. Atelier Mooi Drenthe faciliteert het project met werkateliers, inzet van (landschaps)architecten en het borgen van de resultaten. De totale kosten van het project bedragen 70.000 euro. De provincie draagt 50.000 euro van de kosten.
Provincie:
Tag(s):