vrijdag, 19. november 2010 - 17:55

Boete voor student met studiebeurs bij fraude

Den Haag

Studenten die een (hogere) basisbeurs voor uitwonenden ontvangen terwijl ze stiekem bij (een van) hun ouders/verzorgers wonen, kunnen in de toekomst bestuurlijke boetes verwachten. Dit heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag bekendgemaakt.

De eerste overtreding kost ze 50 procent van het teveel ontvangen bedrag, als ze de tweede keer in de fout gaan verliezen studenten niet alleen hun recht op studiefinanciering maar wordt ook aangifte gedaan, waarna strafrechtelijk vervolging mogelijk is. Uiteraard wordt te allen tijde het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd. De bestuurlijke boete komt daar dus bovenop.

De ministerraad heeft dit vrijdag besloten op voorstel van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Misbruik van studiefinanciering kost de belastingbetaler miljoenen euro’s per jaar. Als een frauderende student nu wordt gepakt, kan alleen het teveel ontvangen bedrag worden teruggevorderd. Met de wetswijziging kan de student ook worden beboet en uiteindelijk het recht op studiefinanciering verspelen.

De bewijslast voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt ook eenvoudiger. De dienst hoeft voortaan niet meer aan te tonen dat de student bij zijn ouders woont om hem een uitwonendenbeurs te onthouden, een student moet gewoon op het adres wonen waar hij staat ingeschreven en dat mag niet het adres van zijn ouders zijn.

Voor studenten wordt het ook simpeler: zij hoeven hun adreswijziging niet meer aan DUO door te geven; een adreswijziging in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is voldoende.
Provincie:
Tag(s):