vrijdag, 12. november 2010 - 10:14

Boetes voor overlast openbare ruimtes, zonder tussenkomst politie

Heerenveen

Bewoners uit de gemeente Heerenveen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte, zoals hondenpoep en het dumpen van afval, worden straks beboet door de gemeente zelf zonder tussenkomst van de (milieu)politie. Daarvoor wordt een nieuw boete- en incassosysteem ingevoerd: de bestuurlijke strafbeschikking. Het college hoopt zo een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in Heerenveen.

Met de bestuurlijke strafbeschikking krijgt de gemeente Heerenveen een nog beter lik- op-stuk-instrument in handen voor de bestrijding van overlast (kleine ergernissen) in de openbare ruimte. De gemeente kan beter handhavend optreden, zorgen voor een schonere en veiligere leefomgeving en de prioriteiten zó stellen dat ze aansluiten bij de ergernissen van burgers. De bestuurlijke strafbeschikking zal eerst worden ingezet voor de aanpak van hondenpoep en het dumpen van afval.

Nieuwe procedure; De nieuwe bestuurlijke strafbeschikkingen worden straks rechtstreeks door de gemeente bij het CJIB aangeleverd zonder tussenkomst van de politie. Dit maakt het proces eenvoudiger voor de gemeente en betekent voor de burger meer eenduidigheid op straat. De werkwijze lijkt qua uitvoering namelijk op die van de politie. Burgers krijgen dan net als bij bijvoorbeeld te hard rijden een acceptgiro van het CJIB.
Provincie:
Tag(s):