dinsdag, 5. oktober 2010 - 20:02

Boetes worden geïnd en dwangmiddelen toegepast

Regio

Politie Noord-Holland Noord gaat zich de laatste drie maanden van het jaar extra inspannen om cliënten met openstaande gevangenisstraffen op te sporen en geldboetes te innen.

Het is voor de politie belangrijk om de cirkel van strafbaar feit, opsporing, vervolging en een straf rond te krijgen anders is het werk vaak voor niets. Het gaat in totaal om zo’n 2500 zaken.

Heeft u zelf nog een boete niet betaald of staat u in het opsporingsregister? Dan kan dat heel vervelend uitpakken, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie wilt. Dagelijks worden er mensen aangehouden op luchthavens zoals Schiphol. U kunt onverwacht bezoek van de politie of een ongelegen aanhouding voorkomen door u te melden aan één van de politiebureaus in de regio.

Procedures

Bij de (verkeers)boetes heeft het Centraal Justitieel Incasso Bureau de persoon in kwestie meerdere malen een acceptgirokaart gestuurd en ook is er een deurwaarder ingeschakeld. Wanneer dat niet leidt tot betaling, wordt de politie ingeschakeld die dwangmiddelen kan toepassen.


De politie heeft onder meer de volgende dwangmiddelen tot haar beschikking:

Het innemen van het rijbewijs. Of het buiten gebruik stellen van een voertuig, bijvoorbeeld de auto van de betrokkene. Gijzeling is ook een mogelijkheid. De politie gaat dan over tot het insluiten van de betrokkene in het politiebureau / huis van bewaring. Door insluiting komt de opgelegde boete overigens niet te vervallen.

Ten uitvoerlegging straffen

Is iemand bijvoorbeeld voor een winkeldiefstal veroordeeld tot het betalen van een geldboete te vervangen door hechtenis dan dient de betrokkene bij bezoek van de politie direct het hele boetebedrag te voldoen. Kan hier niet aan worden voldaan dan wordt de persoon in kwestie direct meegenomen voor de vervangende hechtenis die wordt uitgezeten in een van de huizen van bewaring in Nederland.
Provincie:
Tag(s):