dinsdag, 23. maart 2010 - 17:46

Bomen bij kinderboerderij in Brunssum gekapt

Brunssum

De gemeente Brunssum is dinsdag begonnen met de kap van bomen op het terrein van de kinderboerderij in het Schutterspark. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bomen een gevaar voor de omgeving vormen. De gekapte bomen zullen elders, via nieuwe aanplant, worden gecompenseerd.

Tijdens de laatste storm zijn op de kinderboerderij in het Schutterspark een aantal bomen omgewaaid en over de paden gevallen. Bij opname van de schade bleek dat nog een aantal bomen er zeer slecht aan toe is. Het risico bestaat dat deze bomen bij sterke wind een gevaar opleveren voor omgeving: mens, dier en accommodaties (stallen). Vandaar dat besloten is om de bomen per direct te kappen. Door de zieke en verouderde bomen weg te halen, krijgen de overgebleven bomen de kans zich beter te ontwikkelen.

Volgens de bomenverordening van de gemeente Brunssum gaat het hier om een ‘dunning’, met als doel het behoud van het bomenbestand. Voor het kappen van deze bomen is dan ook geen kapvergunning vereist.

Ter compensatie van de gekapte bomen zal elders in de weilanden rond de kinderboerderij, op de open plekken, een aantal fruitbomen worden aangeplant.
Provincie:
Tag(s):