dinsdag, 2. november 2010 - 8:53

'Bonnenquotum is een perverse prikkel'

Groningen

Op woensdag 3 november a.s. bespreekt de raadscommissie Financiën en Veiligheid het uitvoeringsplan vakdirectie Stadstoezicht. Het college van burgemeester en wethouders wil deze vakdirectie instellen om alle toezichthoudende en handhavende taken onder één dak te brengen.

In het uitvoeringsplan maakt volgens de SP Groningen het college er melding van dat de inkomsten van de vakdirectie met 88.000 duizend euro verhoogd, met als gevolg dat toekomstige medewerkers Toezicht en Handhaving het komend jaar 0,5 boete per dag extra moeten uitschrijven.

SP-raadslid Rosita van Gijlswijk: 'Het opleggen van een bonnenquotum is een perverse prikkel. De parkeerpolitie, stadswachten, controleurs openbare ruimte en milieu-inspecteurs van de gemeente moeten de stad schoner en veiliger maken. Het uitschrijven van bonnen is daarbij een middel, en mag geen doel worden. Of in een bepaalde situatie een bon uitgeschreven wordt, moet afhangen van het effect daarvan op de orde en veiligheid. Het is absurd dat bonnen uitgeschreven worden omdat er anders een tekort is op begroting van de vakdirectie Stadstoezicht.'
Provincie:
Tag(s):