donderdag, 16. december 2010 - 22:04

Borsele bereidt zich voor op de jaarwisseling

Borsele

Ieder jaar vinden er rond de jaarwisseling in de verschillende Borselse dorpen allerlei festiviteiten plaats. De keerzijde van de feestvreugde is dat er mensen zijn die zich bij bepaalde activiteiten onveilig voelen en dat er soms sprake is van vandalisme.

Om overlast en schade te beperken, heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan heeft zij in overleg met onder meer de politie, brandweer, het Waterschap, gemeentelijke diensten en de dorpsraden opgesteld.

Eén van de maatregelen is dat de gemeente de jeugdsoos in ’s-Gravenpolder openstelt tijdens de jaarwisseling van 00.15 tot 02.00 uur. Voor de traditionele vreugdevuren heeft de gemeente Borsele in overleg met bovengenoemde partijen twee locaties aangewezen, namelijk het Oranjeplein in Nieuwdorp en het plein voor de jeugdsoos aan de Egelantierstraat in ’s-Gravenpolder. Deze locaties worden voorzien van zand en rijplaten, om schade aan het asfalt te voorkomen. De stooklocatie in Lewedorp vervalt, omdat er geen geschikte locatie gevonden kan worden. Mochten er verzoeken voor stooklocaties komen vanuit andere dorpen, dan zal de gemeente in overleg met de partijen op zoek gaan naar een geschikte locatie en indien mogelijk, een ontheffing hiervoor verlenen.

Verder gelden er voor de jaarwisseling in Borsele de volgende regels. Vuurwerk mag afgestoken worden op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 3.00 uur ’s nachts (1 januari 2011). Stookmaterialen zoals auto’s, caravans, olie, autobanden, kunststoffen en andere milieuvervuilende materialen zijn niet toegestaan. Indien deze verboden stookmaterialen toch worden gesignaleerd, worden deze vooraf verwijderd en afgevoerd. Vreugdevuren die zonder toestemming van de gemeente worden gehouden, worden niet getolereerd. Overtreders zijn verantwoordelijk voor de schade, die ook daadwerkelijk wordt verhaald.
Provincie:
Tag(s):