woensdag, 11. augustus 2010 - 18:43

Botulisme vastgesteld in vijver Gewelf in Beuningen

Beuningen

In de vijver bij het Mausoleum, in de straat Gewelf in Beuningen, is botulisme vastgesteld. Dit is een vergiftiging die dodelijk is voor waterdieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om botulisme type C. Dit type vormt geen gevaar voor de gezondheid van mensen.

De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Om omwonenden te waarschuwen, plaatst de gemeente Beuningen borden langs de vijver.

Rond de vijver in de straat Gewelf zijn enkele dode eenden aangetroffen. Laat uw hond daarom niet in het water zwemmen en ga ook niet vissen. Hoewel deze vorm van botulisme niet overdraagbaar is op mensen, raden we u af om dode dieren zelf op te ruimen. Raak de dode dieren dus niet aan, maar meldt het bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 - 64 9090 (24 uur per dag bereikbaar).

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd. Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in het rivierengebied, neemt de aanpak van botulisme op zich.

Waterschap Rivierenland beantwoordt uw vragen over de waterkwaliteit, telefoon 0344 - 649090 of kijk op www.wsrl.nl. Hier vindt u ook een actueel overzicht van exacte botulisme locaties. Met vragen over de risico’s voor uw gezondheid kunt u contact opnemen met GGD Nijmegen, 024 - 3297297. Kijk voor informatie over de kwaliteit van officiële zwemwateren op www.gelderland.nl.
Provincie:
Tag(s):