woensdag, 23. juni 2010 - 13:17

Brandweer Haren nu eigen commandant

Haren

Burgemeester en wethouders van Haren hebben besloten Arie Smedinga te benoemen tot commandant van het Harener brandweerkorps.

In het voorjaar van 2007 werd gekozen voor een commandostructuur voor het Harener korps in samenwerking met de brandweer Groningen-Stad. De commandant van Groningen-Stad, de heer H. Tuithof, werd ook commandant in Haren. De heer Smedinga werd in 2007 benoemd tot postcommandant Haren.

Eind 2009 heeft de heer Tuithof zijn functie als commandant Groningen-Stad en Haren neergelegd. In Haren is vervolgens gekeken hoe in de toekomst het commando het beste ingevuld kon worden. Gekozen is voor een invulling met een eigen commandant.

De brandweer blijft als voorheen onderdeel van de gemeentelijke bestuursdienst. Wel is er voor gekozen de brandweer onder te brengen bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Dit vooral om de gecoördineerde afhandeling van de per 1 oktober 2010 in te voeren omgevingsvergunning goed te waarborgen.
Provincie:
Tag(s):