dinsdag, 14. december 2010 - 21:14

Brandweer Zuidwest Drenthe op cursus

Meppel

Brandweer Zuidwest Drenthe wil een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie zijn. De vrijwilligers zijn de spil in de hulpverlening aan 130.000 inwoners.

Goed opgeleide medewerkers zijn belangrijk om de kwaliteit van de brandweer te borgen en te verbeteren waar kan. Daarom krijgt iedere vrijwilliger de kans om zich te ontwikkelen. In januari 2011 start de brandweer in samenwerking met Brandweeropleidingen Noord (BON) een cursus om vrijwilligers op te leiden tot oefenleider. Circa dertig vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

Burgemeester Jan Westmaas van Meppel geeft aan enthousiast te zijn over dit initiatief. Als bestuursvoorzitter van de brandweer in Zuidwest-Drenthe ervaart hij regelmatig het enthousiasme en deskundigheid van de vrijwilligers. “Door het oefenen en opleiden van vrijwilligers in de rol van oefenleider borgen we nog beter de kwaliteit van de brandweer. Bovendien kunnen we hiermee beter de talenten van onze vrijwilligers inzetten die zij mogelijk al gebruiken in hun betaalde baan.”

Het team Opleiden & Oefenen oefent in samenwerking regelmatig de medewerkers van ZuidWest. Dit varieert van basisoefeningen tot grootschalige oefeningen. Er is behoefte aan meer oefenleiders. Brandweer ZuidWest biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich hier in te bekwamen. De vaardigheid ‘waarnemen’ neemt hierin een belangrijke plaats in.
Provincie:
Tag(s):