donderdag, 7. januari 2010 - 17:13

Burgemeester in gesprek met Kamer over drank- en Horacawet

Urk

Op maandag 11 januari organiseert het college van gemeente Urk een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de landelijke Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en SGP. Het gaat om de Kamerleden Joldersma (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP). Deze (besloten) bijeenkomst, waarvoor ook raadsleden, vertegenwoordigers van de politie, enkele horecaondernemers, Bezorgde Ouders, Moedige Ouders en ambulant Jongerenwerk zijn uitgenodigd, staat in het teken van de wijzigingen in de drank- en horecawet in relatie tot openbare orde, veiligheid en preventie alcoholgebruik.

Burgemeester Jaap Kroon van gemeente Urk heeft op verzoek van de CDA-fractie Urk de Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en SGP uitgenodigd voor een gesprek over de alcohol- en drugsproblematiek. Volgens Kroon is er alle aanleiding om het rijksbeleid te toetsen aan de praktijk van de lokale samenleving, zeker met het oog op de wijzigingen in de Drank- en Horecawet waardoor er meer bevoegdheden op het bordje van de gemeente liggen. Volgens Kroon is het huidige beleid ontoereikend. “Door middel van controle en toezicht moet ik als burgemeester voorkomen dat jongeren onder de 16 alcohol drinken, maar ik krijg hiervoor geen middelen.” Volgens Kroon kunnen gemeenten hun taak op dit punt onvoldoende uitvoeren.

De burgemeester van Urk is van mening dat alleen in combinatie met een goed landelijk beleid op lokaal niveau gewerkt kan worden aan het terugdringen van de alcohol- en drugsproblematiek. Kroon pleit ervoor alcohol uit supermarkten te halen en alleen via slijterijen te verkopen. Dan kan er volgens Kroon adequaat ingegrepen worden. Verder wil Kroon dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen bij de handel in drugs vanuit woningen.
Provincie:
Tag(s):