vrijdag, 24. december 2010 - 22:59

CBR verklaart 120 rijbewijzen van Drentse inwoners ongeldig

Regio

Het Centraal Bureau Rijvaardingheidsbewijzen (CBR) heeft in 2010, 120 rijbewijzen van Drenthe burgers ongeldig verklaard.

Jaarlijks worden door de politie Drenthe ongeveer 400 van dergelijke meldingen bij het CBR gedaan. Naar aanleiding daarvan is dit jaar door het CBR van 120 inwoners van Drenthe het rijbewijs ongeldig verklaard. Dit omdat men niet geschikt of rijvaardig was of niet voldaan heeft aan de opgelegde verplichte cursussen.

Door de politie wordt van iedere bestuurder, die met 1,3 promille alcohol of meer achter het stuur wordt aangehouden, een melding gemaakt bij het CBR. Voor een beginnend bestuurder is dit al vanaf 0,5 promille. Naar aanleiding van deze melding legt het CBR aan deze bestuurders de verplichting op een cursus de zogenaamde Educatieve Maatregel Alcohol te volgen. Indien men weigert deel te nemen aan de cursus of de kosten daarvan niet betaalt, wordt het rijbewijs van betrokkene door het CBR definitief ongeldig verklaard en mag men geen auto meer besturen.

Van bestuurders waarvan de politie naar aanleiding van hun rijgedrag twijfelt of deze lichamelijk of geestelijk nog wel langer geschikt zijn om een rijbewijs te bezitten, wordt ook bij het CBR een melding gemaakt. Deze bestuurders worden door het CBR opgeroepen voor een medisch of rijvaardigheidsonderzoek. Als daaruit blijkt dat men niet langer geschikt of rijvaardig is, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Omdat voor het verkrijgen van een AM rijbewijs geen medische eisen zijn gesteld, kan van deze categorie het rijbewijs wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid niet ongeldig verklaard worden.

Bestuurders die zich a-sociaal in het verkeer gedragen, zoals b.v. de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom met meer dan 50 km/uur overschrijden of in één rit 2 of meer ernstige verkeersovertredingen plegen worden, nadat er een melding bij het CBR is gedaan, door het CBR verplicht de cursus ‘Educatieve Maatregel Gedrag’ te volgen.
Provincie:
Tag(s):