vrijdag, 10. september 2010 - 13:24

'Claw back' regeling bonussen naar Tweede Kamer

Den Haag

Buitensporige of achteraf onterechte bonussen kunnen straks door de raad van commissarissen van een bedrijf worden aangepast of teruggevorderd. De ministerraad heeft hiermee vrijdag ingestemd op voorstel van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en De Jager van Financiën.

De regeling geldt voor bestuurders van alle NV's en voor bestuurders en beleidsbepalers van financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen.

Daarnaast wil het kabinet dat de commissarissen van de ondernemingen worden getoetst op deskundigheid.

Regeling
De raad van commissarissen kan de hoogte van de bonus aanpassen als bijvoorbeeld onvoldoende rekening wordt gehouden met de ongunstige economische situatie van een bedrijf.

De raad kan ook de bonus terugvorderen als bijvoorbeeld de doelen niet zijn bereikt. De nieuwe regeling geldt ook voor bestaande contracten.

Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):