vrijdag, 26. februari 2010 - 11:30

CNV bepleit zware boetes voor ontduiken asbestregels

Utrecht

CNV Vakmensen ziet zijn bangste vermoedens bevestigd in het rapport van Bureau Bartels. De bond pleitte al veel eerder voor een veel strengere aanpak van overtreders van de asbestregels. Dit is des te meer urgent nu blijkt, dat in 50 tot 80 procent van de gevallen de veiligheids- en afvoerregels willens en wetens worden ontdoken.

Wat ook de overwegingen zijn om de regels aan de laars te lappen (beperkte pakkans of te lage boetes), jaarlijks sterven in Nederland honderden mensen aan asbestkanker. 'Dat maakt het onverteerbaar dat gemeenten niet strenger controleren', aldus Gijs Lokhorst, namens CNV Vakmensen onderhandelaar over de bouw-cao. 'Een veel nauwere samenwerking tussen gemeenten en Arbeidsinspectie, gecombineerd met veel hogere boetes, is een absolute voorwaarde om aan deze misstand een einde te maken. Aan de keukentafel bij leden komen wij als bond met veel van dit soort persoonlijk leed in aanraking. Ik beschouw het als niet minder dan crimineel om werknemers uit puur winstbejag aan dit soort risico’s bloot te stellen.'
Provincie:
Tag(s):