zondag, 7. februari 2010 - 15:03

College stemt in met nieuwbouw VMBO

Hengelo

Het college van B en W in Hengelo heeft op 2 februari besloten om een plan te maken voor de nieuwbouw van het VMBO in de gemeente Hengelo. Dit heeft de gemeente zondag laten weten.

De Stichting Carmelcollege en de Stichting OSG Hengelo waren het hier in oktober 2009 al over eens. Het besluit vervangt het besluit uit 2005. Toen werd besloten tot de bouw van vier scholen. Dit besluit moet door de gemeenteraad worden ingetrokken. De gemeenteraad beslist hierover op 23 februari. In september moet duidelijk zijn of het nieuwe plan haalbaar is.

In 2005 heeft de gemeenteraad besloten vier scholen te bouwen voor het voortgezet onderwijs. Drie scholen in (of in de nabijheid van) het plangebied Kristenbos voor de Stichting Carmelcollege (waarvan één op grondgebied van Borne) en een VMBO-vestiging voor de Stichting OSG Hengelo in Hart van Zuid.

Plannen niet haalbaar
In 2009 werd duidelijk dat de realisatie van de vestigingen in Kristenbos en Hart van Zuid niet haalbaar is. Het college heeft daarom in overleg met de schoolbesturen besloten een plan te maken voor één gebouw voor het VMBO in Hengelo. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het besluit uit 2005 in te trekken. Vervolgens moet de raad een nieuw besluit nemen over de nieuwbouw voor het VMBO van Carmel en OSG en over de voorgestelde aanpak.

Gemeente verkent haalbaarheid
Voorgesteld wordt samen met Carmel en OSG verder onderzoek te doen. Allereerst moet uitgezocht worden op welke wijze de twee besturen van de VMBO-scholen kunnen gaan samenwerken op de nieuwe VMBO locatie. Ook moet de financiële haalbaarheid van het plan verder worden onderzocht.

Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar de locatie. Als voorkeur is een locatie in de directe nabijheid van de wijk Medaillon gekozen. Hiervoor komen twee locaties in beeld. Het huidige stadskantoor aan de Hazenweg en -gronden van de gemeente ten noorden van de nieuwbouwwijk Medaillon.

Beide locaties worden verder onderzocht zodat de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. Deze onderzoeken moeten in september leiden tot een ‘go’ of ‘no go’ besluit voor de nieuwbouw.
Provincie:
Tag(s):