maandag, 19. juli 2010 - 14:50

Commandant Redeployment Task Force vertrekt naar Uruzgan

Den Haag

De commandant Redeployment Task Force (RDTF), brigadegeneraal Jan Broeks, vertrekt dinsdag 20 juli naar Afghanistan. Hij gaat in Uruzgan het commando voeren over de Nederlandse troepen die zich bezig houden met de redeployment.

Nu per 1 augustus de taken en verantwoordelijkheden in Uruzgan worden overgedragen aan de coalitiepartners draagt de RDTF zorg voor een effectieve en gecoördineerde terugverplaatsing van personeel en materieel. Generaal Broeks was tot voor kort commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Het OOCL ondersteunt logistiek overal ter wereld waar de Nederlandse militairen worden ingezet. Zo beschikt zij over de meest specialistische kennis en middelen op het gebied van logistiek, verbindingen, gezondheid en techniek.

Bij het vertrek dinsdagochtend vanaf Vliegbasis Eindhoven is de nieuwe commandant OOCL brigadegeneraal Henk-Jan Maijers aanwezig en spreekt de vertrekkende troepen toe.
Provincie:
Tag(s):