vrijdag, 18. juni 2010 - 18:56

Commissaris van de Koningin vult toezicht op politie praktisch in

Commissaris van de Koningin Karla Peijs heeft de vernieuwde invulling van het toezicht op de politieorganisatie toegelicht. Zij deed dit tijdens de tweedaagse bijeenkomst van het regionaal College politie Zeeland en het bestuur van de Veiligheidsregio. Met name de burgemeesters worden betrokken bij het vernieuwde toezicht op de Zeeuwse politie.

Het toezicht op de politie wordt onder andere ingevuld met verschillende overleggen. Tijdens reguliere gesprekken met burgemeesters en tijdens werkbezoeken aan gemeenten komt het functioneren van de politie specifiek aan de orde. Eén maal per jaar spreekt de commissaris met de korpsbeheerder en de korpschef. Daarnaast is zij jaarlijks te gast bij het Regionaal College en bij de regionale beheersdriehoek. Het ene jaar brengt zij met de Procureur-generaal een gezamenlijk werkbezoek aan de politie, waarbij zij ook met de OR spreken.

Het andere jaar heeft zij een 1 op 1 overleg met de Procureur-generaal en brengt ze een werkbezoek aan de politie waarbij ze tevens met de voorzitter van de OR spreekt. De gesprekken worden aangevuld met schriftelijke informatie, zodat een goed beeld van het functioneren van de politie ontstaat.
De aanleiding voor de verbetering van het toezicht was het onderzoek van de commissie Staal naar het functioneren van het Zeeuwse politiekorps uit 2008.

De commissie beval de commissaris van de Koningin aan na te denken over zijn toezichthoudende taak. Het toezicht op de politie betreft een wettelijke taak van de commissaris van de Koningin. Het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement heeft in opdracht van de provincie Zeeland onderzocht hoe deze taak kan worden ingevuld. Tijdens de tweedaagse is het rapport gepresenteerd aan politie Zeeland, veiligheidsregio Zeeland en het Openbaar Ministerie Middelburg. Ook landelijk is er veel belangstelling voor dit rapport.

De tweedaagse van het Regionaal College en het bestuur van de veiligheidsregio stond verder in het teken van grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In Brussel bezochten zij de Nederlandse Ambassade en het Europarlement. In de haven van Antwerpen werd gesproken over mensensmokkel en over samenwerking tijdens een ramp of crisis in dit Belgische havengebied.
Provincie:
Tag(s):