donderdag, 16. september 2010 - 13:56

Confucius Instituut in Groningen door schenking Chinese regering

Groningen

Groningen krijgt een Confucius Instituut. ‘De toezegging heeft burgemeester Peter Rehwinkel in Beijing gekregen’, meldt de gemeente Groningen donderdag.

Dat betekent dat Groningen naast Leiden de tweede Nederlandse stad wordt zo’n instituut. Rehwinkel: “Ik had niet op zo’n snel en concreet resultaat van de reis durven hopen. Dit draagt bij aan de goede verhouding tussen China en Stad."

De colleges van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen hebben eind 2009 het initiatief genomen voor de oprichting van een Confucius Instituut in Groningen. Een dergelijk instituut moet de economische-, culturele- en onderwijsrelaties tussen China en Groningen bevorderen. Wereldwijd bestaan er circa 300 Confucius Instituten. Begin 2010 is op uitnodiging van Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool ook de gemeente nadrukkelijker bij het project betrokken.

Akkoord van Groningen
De colleges van B&W, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, tevens partners in het Akkoord van Groningen, hebben afgelopen maand mei een aanvraag voor een Confucius Instituut in Groningen goedgekeurd. Deze is vervolgens in juni formeel door de Chinese ambassade is ingediend bij Hanban, de organisatie in Beijing, die de bestaande Confucius Instituten in het buitenland onder haar hoede heeft en aanvragen voor nieuwe instituten beoordeelt.

Zelfstandig
Het besluit van Chinese zijde over de aanvraag voor de oprichting van een Confucius Instituut in Groningen is vandaag gevallen. Nu Hanban de aanvraag goedkeurt, ondersteunt de Chinese regering het initiatief met een éénmalige investeringssubsidie van 100.000 US Dollars.

Daarnaast zal Hanban belangrijke evenementen van het Groningen Confucius Instituut subsidiëren met incidentele bijdragen voor de eerste drie jaar. Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool leveren ook een financiële bijdrage. De gemeenteraad van Groningen moet zich overigens nog uitspreken over de financiering van het nieuwe instituut, dat vanaf 2013 financieel zelfstandig moet zijn.

Het Groningen Confucius Instituut
De activiteiten van het Groningen Confucius Instituut moeten de kennis over China, over de Chinese bevolking en over de Chinese taal en cultuur vergroten. Ook zal het instituut de contacten op het gebied van economie, onderwijs en cultuur tussen Noord-Nederland, Noord-Duitsland en China versterken.

Daarnaast zal het nieuwe mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking verkennen. Het Groningen Confucius Instituut plaatst zich nadrukkelijk in de traditie van het al bestaande wereldwijde netwerk van 300 Confucius Instituten.

Confucius
Confucius was een beroemd denker en sociaal filosoof uit het oude China, lang vóór de vorming van het Chinese keizerrijk. Zijn filosofie legt de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde, en respect voor de meerdere, en won vooral aan populariteit door de krachtige traditionele Chinese stellingnames. Confucius is de grondlegger van het confucianisme.

Deze filosofie propageert zes deugden: menselijkheid, rechtvaardigheid, trouw, fatsoen, wederkerigheid en kinderlijke gehoorzaamheid. Met de kinderlijke gehoorzaamheid wordt de liefde en de zorg bedoeld die een kind aan zijn ouders verschuldigd is. Jaarlijks wordt op 28 september herdacht dat hij in het jaar 551 voor Christus geboren is.
Provincie:
Tag(s):