maandag, 13. december 2010 - 21:46

Controle op ligplaatsen in provinciale wateren

Regio

De provincie Drenthe inventariseert jaarlijks hoeveel boten er in de provinciale wateren liggen. Dit doet zij in het kader van het Provinciaal Ligplaatsbeleid. Uit de inventarisatie van oktober 2010 bleek dat 96 vaartuigen zonder ontheffing ligplaats hebben ingenomen in de
wateren die onder provinciaal beheer vallen. Het gaat om plezierjachten, kleine motorbootjes, zeiljachten, roeiboten en vlotten. Om verdere procedures te voorkomen, moeten de eigenaren hun vaartuig uit de provinciale wateren verwijderen.

Bij een controle begin november bleek dat van de 96 vaartuigen er 57 vaartuigen waren verdwenen uit de provinciale wateren. 15 bootbezitters hebben ontheffing aangevraagd en gekregen. Deze ontheffing houdt in dat zij hun boot in de periode van 1 november tot 1 april op een aangewezen plaats mogen afmeren. De 24 eigenaren die geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek om hun boot te verwijderen, hebben bericht gehad van een vooraankondiging last onder bestuursdwang (20 bootbezitters) of een vooraankondiging last onder dwangsom (4
bootbezitters).

Een vooraankondiging last onder bestuursdwang houdt in dat wanneer de eigenaar zijn vaartuig niet verwijdert voor de in de brief gestelde datum, de provincie het vaartuig zelf verwijdert, op kosten van de eigenaar. Een vooraankondiging last onder dwangsom houdt in dat wanneer de
overtreding voortduurt, een dwangsom wordt verbeurd. Wanneer de overtreding niet ongedaan wordt gemaakt in de termijn die in de beschikking is gesteld, moet een geldsom aan de provincie worden betaald. De vooraankondigingen zijn aangeplakt aan boten die zijn afgemeerd in de Verlengde Hoogeveensevaart in Geesbrug en Zwinderen, in het Stieltjeskanaal in Coevorden en in de Baldderswijk te Emmen.
Provincie:
Tag(s):