donderdag, 30. september 2010 - 19:55

De gemeente Apeldoorn pakt wateroverlast aan

Apeldoorn

Op vrijdag 1 oktober wordt ter hoogte van het voormalige Bosbeton-terrein, aan de Anklaarseweg, het laatste element gelegd van een tweede rioolkoker in Apeldoorn.

Het hoofdriool van Apeldoorn bestaat nu uit twee rioolkokers. Deze kokers zijn per stuk drie kilometer lang. De eerste rioolkoker is in de jaren ’70 aangelegd en begint bij de kruising Stationstraat/ Beurtvaartstraat. In 2001 is in de Hofstraat gestart met de aanleg van het tweede hoofdriool.

Door de aanleg van een tweede rioolkoker heeft het riool meer bergingscapaciteit. Daarnaast kan het riool dubbel zoveel afvalwater naar de rioolwaterzuivering afvoeren. Dit draagt bij aan minder wateroverlast in het gebied Vlijtseweg tussen de Edisonlaan-Anklaarseweg. Het zorgt ook voor een betere waterkwaliteit van de Grift.

De werkzaamheden voor de reconstructie van de Grift ten noorden van de rioolwaterzuivering zijn deze maand gestart en worden begin 2011 afgerond. De gemeente Apeldoorn voert dit project samen met het waterschap uit met subsidie van de rijksoverheid en de provincie.
Provincie:
Tag(s):