zaterdag, 2. oktober 2010 - 2:02

De gemeente Terneuzen pakt asbest grondig aan

Terneuzen

Het ministerie van VROM heeft de gemeente Terneuzen schriftelijk laten weten dat het tevreden is over de wijze waarop de gemeente omgaat met asbest.

Eerder dit jaar verzocht het ministerie meerdere gemeenten, waaronder Terneuzen, verbeteringen door te voeren op het terrein van asbest. Dit ging vooral om procedurele en administratieve punten. Terneuzen heeft de verbeteringen nu naar tevredenheid van VROM doorgevoerd.

De kritische noten die VROM eerder dit jaar liet horen, betekende niet dat asbest in de gemeente Terneuzen niet goed werd opgeruimd. Zo controleerde de gemeente Terneuzen wel degelijk op het slopen van asbesthoudende materialen. Er was dus ook vanuit de gemeente toezicht om te zorgen dat er met asbest veilig werd omgesprongen. Maar daarover stond te weinig op papier volgens VROM.

Het ministerie verzocht de gemeente om de administratie beter inzichtelijk te maken en procedures te verbeteren. De gemeente Terneuzen is daarmee aan de slag gegaan. Terneuzen heeft de aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een sloopvergunning en voor het met mogen verwijderen van asbest aangepast en opnieuw gedigitaliseerd. De gemeente heeft geregeld dat de Arbeidsinspectie de meldingen van asbestverwijderingsbedrijven over asbestverwijdering digitaal aan de gemeente doorstuurt. De gemeente heeft ook verschillende protocollen verbeterd en uitgebreid.

Wethouder Frank van Hulle is blij dat het ministerie erkent dat Terneuzen de asbestzaken goed geregeld heeft. “We hebben de kritiekpunten van het ministerie serieus genomen, want asbest is een belangrijk thema. We hebben dan ook vaart gezet achter de verbeteringen en de administratieve kant hebben we nu goed op orde.”
Provincie:
Tag(s):