vrijdag, 29. oktober 2010 - 22:53

De Wolden gaat zes bruggen vervangen

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft 55 bruggen in gemeentelijke wegen. Voor deze bruggen werd in 2005 een bruggenbeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan werd ruim € 1 miljoen gereserveerd voor vervanging van verouderde bruggen. Binnenkort start de uitvoering van de eerste drie bruggen.

Volgens het bruggenbeheerplan zou de gemeente tot 2009 een aantal bruggen vervangen. De uitvoering van deze projecten is echter uitgesteld omdat de gemeente voor deze locaties eerst een onderzoek uit wilde voeren naar mogelijke alternatieven. Vijf bruggen worden vervangen door een nieuwe brug, één brug wordt vervangen door een duiker.

In 2011 start de uitvoering van de eerste drie bruggen. Dit zijn de verkeersbruggen in de Havelterweg en Munnekenweg en de fietsbrug in de Meppelerweg. De bruggen in de Munnekenweg en de Meppelerweg worden vervangen door nieuwe bruggen, de brug in de Havelterweg wordt vervangen door een duiker. Deze duiker zal breder worden dan de bestaande brug, waardoor de wegversmalling ter plaatse van de bestaande brug wordt opgeheven.

De verkeerssituatie bij de bestaande Munnekenbrug is niet optimaal door een scherpe bocht in de Munnekenweg vlak voor de brug. Bij het vervangen van de Munnekenbrug zal dit verkeersknelpunt opgelost worden. Dit wordt gedaan door de nieuw brug niet te bouwen op de locatie van de bestaande brug, maar iets zuidelijker. De bocht komt daardoor te vervallen. Voor het verkeer betekent dit bovendien dat de bestaande brug in gebruik kan blijven totdat de nieuwe brug gereed is. Hierdoor zijn geen langdurige stremmingen en omleidingen noodzakelijk, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft.
Provincie:
Tag(s):