vrijdag, 12. november 2010 - 23:07

De Wolden werkt hard aan het terugdringen van het alcoholgebruik

Zuidwolde

De gemeente De Wolden werkt hard aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Een van de acties uit het alcoholbeleid ‘Nuchter Bekeken’ is de stimuleringsmaatregel voor sportkantines. Deze maatregel betreft het optrekken van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar in sportkantines.

De Wolden biedt sportverengingen met een kantine een subsidie aan, als zij geen alcohol schenken aan jeugd jonger dan 18 jaar. Het betreft een test voor twee verenigingsseizoenen. Wethouder Liesbeth Koster van Samenleving geeft aan dat de gemeente in augustus alle sportverenigingen met een eigen kantine geïnformeerd heeft over dit initiatief. “De start is ludiek geweest met het aanbieden van flesjes water aan de besturen. Vervolgens zijn medewerkers van Samenleving in gesprek gegaan met enkele sportverenigingen over de uitwerking van de maatregel. Hieruit zijn goede tips gekomen en de subsidiemaatregel is vertaald naar een werkprotocol. We hopen dat veel verenigingen gebruik maken van de subsidie, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren minder drinken of later met alcohol in aanraking komen.”

In het protocol staat omschreven onder welke voorwaarden een vereniging gebruik kan maken van de subsidieregeling. Daarnaast is er een convenant opgesteld waarin de afspraken tussen sportvereniging en gemeente worden vastgelegd. Op 1 november heeft het college van B&W het werkprotocol en convenant vastgesteld.

Het verenigingsseizoen 2010-2011 is inmiddels van start gegaan. Tot 1 december 2010 kunnen verenigingen met een eigen kantine een subsidieaanvraag indienen voor het lopende verenigingsseizoen.

Het alcoholbeleid van De Wolden zet in op zowel jeugd, uitgaanders en
volwassenen. Onder de 16 jaar is alcoholgebruik niet toegestaan. Boven de 16 jaar dient alcoholgebruik verantwoord te gebeuren. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van hun kinderen. Beroepskrachten die met jongeren te maken hebben, hebben een aanvullende verantwoordelijkheid. Een effectief alcoholbeleid zet in op alle leefgebieden van jongeren en volwassenen en is gericht op preventie, vroegsignalering, regelgeving en handhaving.

Naast deze actie wordt er op dit moment enthousiast gestemd door vooral jongeren op het logo dat het gezicht wordt van het alcoholbeleid. Op gemeentedewolden.hyves.nl kunnen hyvers hun stem uitbrengen. Wie geen hyves heeft kan de logo’s zien op dewolden.nl en zijn voorkeur mailen naar gemeente@dewolden.nl voor maandag 15 november. Wethouder Liesbeth Koster bepaalt als voorzitter van de jury welk logo het definitief wordt.
Provincie:
Tag(s):