donderdag, 11. november 2010 - 21:53

De Wolden wil hippisch centrum met internationale allure

Ingenieurs- en adviesbureau Grontmij onderzoekt de haalbaarheid voor een hippisch centrum van circa 100 hectare op een locatie nabij de Gijsselterweg bij Gijsselte in de gemeente De Wolden.

Het centrum moet internationale allure krijgen met wedstrijden en trainingsfaciliteiten voor topsporters maar ook voor de breedte- en gehandicaptensport. Naast sportieve voorzieningen omvatten de plannen verblijfsaccommodaties, een congrescentrum en voorzieningen voor onderwijs, gezondheid en wellness. Volgens het concept wordt slechts een klein deel van het gebied daadwerkelijk bebouwd. Het plan biedt dan ook ruimte voor natuurontwikkeling en een goede inpassing in het landschap.

De Wolden positief over mogelijke komst hippisch centrum
Burgemeester Peter Snijders:”We staan positief tegenover de mogelijke komst van een hippisch centrum in De Wolden. Het sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om De Wolden te profileren als paardengemeente. Het zou een enorme economische en sportieve impuls voor de regio zijn. We wachten de resultaten van het onderzoek met spanning af”.

Door het positieve Woldense beleid hebben de initiatiefnemers hun oog laten vallen op de gemeente De Wolden. In de Toekomstvisie De Wolden 2005-2020 staat dat de gemeente particuliere initiatieven voor een paardensportcentrum positief tegemoet treedt. Ook past de komst van een paardencentrum binnen de economische, recreatieve en sportieve doelstellingen van de gemeente. Daarnaast staat ook in de concept Structuurvisie dat De Wolden zich wil profileren als paardengemeente.
De initiatiefnemers laten zich in hun onderzoek vertegenwoordigen door Grontmij.

In de zoektocht naar een geschikte locatie is gekeken naar bereikbaarheid, omgevingsaspecten en beschikbaarheid van voldoende fysieke ruimte. Uit onderzoek bleek dat een locatie aan de N375 nabij Gijsselte zeer goede mogelijkheden biedt voor een hippische centrum ‘Wolden Park, Dutch / Drents Equestrian Centre’. Nu een locatie in beeld is, maakt Grontmij een analyse van de financiële haalbaarheid door een businesscase voor deze locatie uit te werken.

Begin volgend jaar verwacht Grontmij het totale onderzoek af te ronden. Het college beslist dan of en hoe de komst van dit hippisch centrum gerealiseerd kan worden.
Provincie:
Tag(s):