maandag, 31. mei 2010 - 19:14

Deel Liesbosweg afgesloten wegens rioleringswerken

Etten-Leur

Van maandag 7 juni tot en met begin augustus aanstaande is het gedeelte van de Liesbosweg tussen de Lage Vaartkant en de Leeuwerik afgesloten voor verkeer. De Lage Vaartkant en de spoorwegovergang blijven wel bruikbaar. De afsluiting van het betreffende gedeelte van de Liesbosweg is nodig om een nieuw regenwaterriool in te graven. Een omleiding voor het verkeer wordt aangegeven.

De rioleringswerkzaamheden worden verricht in het kader van de uitvoering van de tweede fase van Operatie Water Weg in de wijk Hooghuis. Eerder dit jaar is de eerste fase uitgevoerd.

Via het nieuwe regenwaterriool wordt regenwater uit de wijk Hooghuis afgevoerd naar het nog aan te leggen opslagbekken (retentie) en de overstort op de hoek Liesbosweg-Lage Vaartkant. Aansluitend op de werkzaamheden in de Liesbosweg worden na de bouwvakvakantie de andere werkzaamheden in de wijk uitgevoerd. De werkzaamheden duren voorzienbaar tot medio april 2011.
Provincie:
Tag(s):