vrijdag, 26. november 2010 - 20:49

Defensie haalt radioactieve vliegtuigmotoren terug

Den Haag

Defensie haalt motoren van vroegere gevechtsvliegtuigen terug bij musea en opleidingsinstellingen buiten Defensie. Dit heeft Defensie vrijdag laten weten.

Het betreft de J79-motoren van de F-104 Starfighter en de J85-motoren van de NF-5. Deze vroegere gevechtsvliegtuigen zijn niet meer bij Defensie in gebruik.

Defensie heeft in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een aantal van deze motoren en vliegtuigen ter beschikking gesteld aan musea en opleidingsinstellingen buiten Defensie, zoals Regionale Opleidingscentra.

Onderzoek naar radioactieve straling
Onlangs ontving Defensie een melding dat de J79-motor mogelijk schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Bij een van de Regionale Opleidingscentra heeft Defensie direct een onderzoek ingesteld naar mogelijke stralingsbelasting en eventuele aanwezigheid van asbest. In dit onderzoek is ook de J85-motor van de voormalige NF-5 meegenomen.

Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat bij de J85-motor geen straling is gemeten en dat bij de J79-motor geringe hoeveelheid straling is gemeten. Hoewel deze blootstelling aan de straling niet had gemogen is, op basis van de resultaten van de eerste onderzoeken, de verwachting dat er geen gevolgen zijn voor de gezondheid.

Resultaten
Ten aanzien van asbest is vastgesteld dat enkele onderdelen van de J79 asbest bevatten en dat er sprake kan zijn van de emissie van asbestvezels, bijvoorbeeld als pakkingen met asbest worden beschadigd. Voor zover nu bekend is dit echter slechts incidenteel voorgekomen. De mate van emissie wordt dan ook als laag geschat. Op grond van het aantal lesuren en de lage emissie ligt het niet in de lijn der verwachting dat de normen voor blootstelling aan asbest zijn overschreden. Bij de J85-motor is geen asbest aangetroffen.

Voorzorg
'Er is geen reden voor ongerustheid. Toch heeft Defensie besloten alle motoren uit voorzorg terug te halen. Defensie wil op dit gebied geen enkel risico lopen', meldt Defensie.

Informatienummer
Defensie heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via Postbus 51 een informatienummer geopend: 0800-1351.
Provincie:
Tag(s):